Monoliet afgewerkte vloer

Bij monolietvloeren wordt in één arbeidsgang na het storten en verdichten het oppervlak met stalen spanen mechanisch geschuurd en afgepleisterd. De betonvloer en het vloeroppervlak vormen zo één monoliet geheel. Deze wijze van afwerken heet daarom monoliet afwerken. De vloeren noemt men in het jargon monoliet afgewerkte vloeren of 'monolietvloeren'.

Met deze manier van afwerken kan een dicht en duurzaam glad oppervlak worden verkregen. Soms wordt om de toplaag nog slijtvaster te maken het oppervlak tijdens het spanen ingestrooid met (slijtvast) toeslagmateriaal.

Monolithic finished floor

Het monoliet afwerken kan beginnen op het moment dat de betonspecie voldoende is opgesteven. De specie moet de afwerkmachine kunnen dragen én nog voldoende bewerkbaar zijn om het oppervlak te kunnen spanen.

De keuze van het tijdstip om met het afwerken te beginnen, is van groot belang om zo een gelijkmatige kwaliteit over het gehele vloeroppervlak te krijgen.